سرماخوردگی بی شعورمن

من سرماخوردم یهوکی!!! شب خوبیدم صبح پاشدم که بعله!! صدامدا گرفته و بینی مینی کیپه و سر مر درد میکنه!‍‍‍ منم دیدم اینجوریه گرفتم تا 1 خوبیدم!

ظهر یه بسته نودل خوردم , الانم مثه غریبا برا خودم دارم سوپ درست می کنمگریه

دیشب آخرین شب هیئت بود و شام قیمه دادن جای همه خالی خوردیم . ماشالله ماشالله چقدر دیشب شلوغ شده بود !! اینقدر قیافه های جدید دیدم که سرم درد گرفته بود !! 

کاش زودتر خوب شم اصلا حوصله سرماخوردگی ندارم والا . همه جون آدم بی حاله 

/ 3 نظر / 13 بازدید