مرگ

مرگ شاید آواز مرغ عشقی ست

که در قفس به جیره ی هر روز خود

نوک میزند

مرگ شاید خیس شدن گربه ایست

که بر روی بام همسایه ی روبرو نشسته بود

مرگ شاید زندگی پیرمردی ست

که بعد از پنجاه سال

اسم دختر کوجکش را از یاد برده

مرگ شاید شهری ست

که در روزهای بارانی

مردمانش خانه نشینند

مرگ ...نمی دانم!

شاید...

 

دنیا_ مشهد

22 _ آذر _1391

/ 0 نظر / 10 بازدید