گریه

صبح با صدای سجاد که بیدارم می کرد و می گفت بیا بابا زنگ زده باهات کار داره بیدار شدم و گوشی رو ازش گرفتم و تا گفتم الو! بابا شروع کرد به فحش دادن با عصبانیت و خلاصه منو شست و پهن کرد تو آفتاب . سره اینکه چرا من خوابم ! البته من نتونستم مثل همیشه خودمو کنترل کنم و در حالی که شوکه شده بودم گفتم که یعنی چی این حرفا ولی خب نتونستم ادامه بدم چون وقتی عصبی میشم صدام می لرزه و زبونم به شدت می گیره . حرف بابا این بود که چرا انگل خواب مونده و براش غذاشو نبرده ولی خب چون گوشی نداره که به اون زنگ بزنه سره من خالی کرد خودشو .,منم بعد از اینکه قظع کردم یه خورده سره سجاد که بی فکری کرده و اومده سروقت من سرو صدا کردم که بیچاره ترسید و رفت بالا . وقتی رفتم که غذاشو ببندم تا انگل ببره بغضم شکست , بغضی که چند روز تو گلوم جا خوش کرده بود و امروز با تلنگری که بابا بهش زد خودشو داد بیرون .  بعد از مدت ها نیم ساعت تمام گریه کردم به شدت ! بعد بلند شدم و غذارو گذاشتم تو پلاستیک و بردم دادم به انگل و خودمم حاضر شدم و رفتم کارگاه. تا رفتم همه فهمیدن حال ندارم . رویا پرسید دلت درد میکنه؟ گفتم دلم گرفته ! زری گفت حتما بخاطر اینکه هوا ابریه دلش گرفته منم چیزی نگفتم . نمی دونه که من عاشق هوای ابریم و تازه روحم تازه میشه . 1 ساعتی توی خودم بودم که بعدش با حرفا و خندوندنای بچه ها بهتر شدم . بعد از ظهر هم زری سره یه موضوع کاملا پوچ و الکی خودشو گرفت منم گفتم اگه تا پنج دقیقه دیگه بازم اینجوری باشی منم مثل خودت میشم اونوقت بیا جمعش کن دیگه ! که 5 دقیقه شد نیم ساعت و هیچ تغییری تو رفتارش نداد منم محلش نذاشتم . ساعتای 5/5 دوباره احساس ضعف شدید بهم دست داد . دستام یخ کرده بود و بدنم می لرزید . اماده شدم اول برم یه سر به اسی که تازه مغازه ی جدیدشو راه انداخته بزنم و بعدش برم خونه . از توی راه یه جعبه شکلات گرفتم و رفتم پیشش. خوب بود از دکورش  و اینا خوشم اومد .یه خانمی هم همکارشه برای کارای فنی که امروز نبود . یه کم باهاش دردودل کردم گفتم صبح چی شده اونم یکمی حس کردم ناراحت شد . بعد اومدم خونه .دیشب ویندوز و عوض کردم . الان صفحه مانیتور به شدت بزرگه چشمام درد گرفته صدا هم نداره . گوگل کروم هم نصب نیست .باید صبر کنم تا اسی بیاد.

پ.ن1: آدرس رو از استاد گرفتم . دعا کنین کارام جور بشه برم سمت عشقم ویولن

پ.ن2: این هفته هفته ی خوبی برام نبود . همش فشار عصبی داشتم و دارم

پ.ن3: وای قسمت اول سریال اومده اما من نمی تونم ببینم .

/ 1 نظر / 11 بازدید