آستین نو بخور پلو!

نمکدونی از خوشم اومد

پدیده ای بنام تق تقی(تخ تخی)برای راه رفتن روی اعصاب

اینم گندمک که الان دارم می خورم

من و اسی .خونه ی دایی دوم

( به خط خطیام نخندینا خیلی زحمت کشیدم براش  اگه خوب نشده بگین بیشتر خط خطی کنمخنده )

اونی هم که توی آینه ی کناریه و از شر خط خطیام در امون نمونده زریه

/ 0 نظر / 14 بازدید