خیال

در خیالم شب در چشمان توست,

و ماه انعکاس نور شمعی که در دستان من بود!

حق با تو بود عزیزکم...

من در رویا غرق شده ام و در تو,

و حق با من بود...

تو هیچوقت نجات غریق خوبی نمی شوی

پاسخ من حق با تو بود و پاسخ تو!

لبخند و گفتن : دیرم شد خداحافظ.

حق با تو بود مهربانم

مشکل من بودم که شنا کردن را خوب نیاموخته ام...

 

دنیا_ مشهد

29 _ مرداد _ 1392

/ 2 نظر / 16 بازدید
تارا

زیبا بود عزیزم[لبخند]