انقلاب

میخوام مثل یه عقاب پرامو بِکَنَم، منقارمو محکم بزنم به یه سنگ تا بشکنه، با تمام وجود بشکنم خودمو....

یا می میرم و همه چیز به پایان میرسه، 

یاموفق میشم و دوباره زندگی رو از نوع شروع میکنم.

دقیقا تو همین روزا، وقتی همین قدر وضعم داغونه، وقتی همه میگن نه و هیچکسی رو ندارم تا پشتم باشه میخوام برم سمت رویاهام، خسته شدم از بس برای این آدما و این زندگی خودمو به آب و آتیش زدم و دستِ آخر باز همه چیز سرم خراب شده، 

یا بعدها به خودم افتخار میکنم که تو سختی و تنهایی طلسم و شکوندم و یه کاری برای خودم کردم ،

یا بازم به خودم افتخار میکنم که بعد از سالها ترسیدن بالاخره شروعش کردم حتی اگه شکست خوردم، حداقل دیگه شرمنده خودم  و زندگیم نیستم

/ 0 نظر / 8 بازدید